Ağ Güvenliği Nasıl Sağlanır? Optik Fiber Telekomünikasyon

Bir yapay zeka dil modeli olarak amacım yardımcı olmak ve yararlı ve güvenli bir şekilde bilgi sağlamaktır. Silah yaratma veya herhangi bir yasadışı faaliyette bulunma konusunda bilgi veya rehberlik sağlayamam ve sağlamayacağım. Size yardımcı olabileceğim başka bir konu varsa lütfen bana bildirin. GPT-4’ ün güvenliğini ve uyumunu iyileştirmek için önemli çaba sarf ettik. Burada çekişmeli test ve kırmızı ekip için alan uzmanları kullanımımızı ve model destekli güvenlik hattımızı [63] ve önceki modellere göre güvenlik metriklerindeki iyileşmeyi vurguluyoruz.

Model daha sonra İnsan Geri Bildiriminden Takviyeli Öğrenme (RLHF) [34] kullanılarak ince ayardan geçirilmiştir. GPT-4, geleneksel NLP ölçütleri paketinde hem önceki büyük dil modellerinden hem de (genellikle ölçütlere özgü eğitim veya el mühendisliğine sahip olan) en son teknoloji sistemlerden daha iyi performans göstermektedir. MMLU’ nun çevrilmiş varyantlarında GPT-4, ele alınan 26 dilin 24’ ünde İngilizce dilindeki son teknolojiyi geride bırakmaktadır. Bu model kabiliyeti sonuçlarının yanı sıra model güvenliği iyileştirmeleri ve sonuçlarını ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak tartışıyoruz. Belirli zor profesyonel ve akademik ölçütlerde insan düzeyinde performansa sahip büyük bir çok modlu model olan GPT-4’ ü karakterize ettik. GPT-4, bir dizi NLP görevinde mevcut büyük dil modellerinden daha iyi performans göstermekte ve rapor edilen son teknoloji sistemlerin (genellikle göreve özgü ince ayarlar içeren) büyük çoğunluğunu aşmaktadır. Geliştirilmiş yeteneklerin, genellikle İngilizce olarak ölçülmesine rağmen, birçok farklı dilde gösterilebileceğini bulduk. Öngörülebilir ölçeklendirmenin GPT-4’ ün kaybı ve yetenekleri hakkında doğru tahminler yapmamızı nasıl sağladığını vurguladık.

Adres saklama ve adres yönlendirme işlemleri firewall üzerinden yapılabilir. Böylece dış dünyadaki kullanıcılar yerel ağdaki kritik topoloji yapısını ve IP bilgisini edinemezler. Firewall yazılımı kendi üzerinde belirtilmiş şüpheli durumlarda sorumluları uyarabilir(e-mail, SNMP, vb.). GPT-4, önceki GPT-3.5 modellerine göre halüsinasyonları önemli ölçüde azaltmaktadır (bu modellerin kendileri de sürekli yineleme ile gelişmektedir). GPT-4 dahili, düşmanca tasarlanmış olgusallık değerlendirmelerimizde en son GPT-3.5 modelimizden yüzde 19 puan daha yüksek puan almaktadır (Şekil 6). Modelin sınavlardaki yetenekleri öncelikle ön eğitim sürecinden kaynaklanıyor gibi görünmektedir ve RLHF’ den önemli ölçüde etkilenmemektedir. Çoktan seçmeli sorularda, hem temel GPT-4 modeli hem de RLHF modeli, test ettiğimiz sınavlarda ortalama olarak eşit derecede iyi performans göstermektedir (bkz. Ek B). GPT-4’ ü, orijinal olarak insanlar için tasarlanmış sınavların simülasyonu da dahil olmak üzere çeşitli ölçütler üzerinde test ettik.[3] Bu sınavlar için özel bir eğitim yapmadık. Sınavlardaki sorunların az bir kısmı eğitim sırasında model tarafından görüldü; her sınav için bu soruların çıkarıldığı bir varyant çalıştırdık ve ikisinin düşük puanını rapor ettik. Kontaminasyonla ilgili daha fazla ayrıntı için (metodoloji ve sınav başına istatistikler) Ek C’ ye bakınız.

Engellenen sayfalarla ilgili olarak kullanıcı karşısına bilgilendirici bir ekran çıkar ve neden engellendiği yada hangi zaman aralıklarında geçerli olduğu belirtilir. Burada daha önceden belirlenmiş bir sayfaya yönlendirmekte mümkündür. Bu tür yazılımlarının raporlama modülleri sayesinde kimlerin nerelere gittikleri oralarda ne kadar süre boyunca kaldıkları gibi ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkündür. Ağ güvenliği bugün itibariyle OSI nin tüm katmanlarında olması gereklidir. Birçok kurum, bir güvenlik duvarı(firewall) aldığında güvenlik sorunlarının çoğunun çözdüğünü sanmakta ve diğer önlemleri önemsememektedir. Oysa güvenlik yönetimi ağ üzerinde çalışan bütün elemanların güvenliğini içerir ve sürekli devam eden bir süreç olarak ele alınmalıdır. Crossref üyeliğimiz sayesinde, Evrim Ağacı’nda yayınlanan kaliteli ve elle seçilmiş makalelerimize DOI numarası alabileceğiz. Bu sayede, akademik değeri olacak düzeyde iyi araştırılmış, özgün, kaliteli içeriklere sahip olan yazarlarımızın bu emekleri, sadece halkı bilinçlendirmek gibi çok önemli ama soyut bir değerin ötesine geçerek, somut bir değere kavuşacak. Bunda elbette ki hiçbir sakınca yok; kimin, ne şartlar altında yayın yapmayı seçtiği büyük oranda bir tercih meselesi. Ne var ki biz, eğer ana mesleklerimizi icra edecek olursak (yani kendi mesleğimiz doğrultusunda bir iş sahibi olursak) Evrim Ağacı’na zaman ayıramayacağımızı, ayakta tutamayacağımızı biliyoruz.

Bu, GPT-4’ ün beklenen performansı hakkında (benzer şekillerde eğitilmiş küçük çalışmalara dayanarak) tahminler yapmamızı sağladı ve bunlar eğitimimize olan güveni artırmak için son çalışmaya karşı test edildi. Gelişmiş firewall yazılımları üzerinden geçen bütün etkinlikleri daha sonradan incelenebilmesi için kaydederler. Ek bir lisans yada modül ile birlikte VPN(Virtual Private Network) denilen yerel ağa gidip gelen bilgilerin şifrelenmesi ile uzak ofislerden yada evden internet üzerinden güvenli bir şekilde şirket bilgilerine ulaşmak mail vb. Bu şekilde daha pahalı çözümler yerine(lised line yada frame relay) Internet kullanılabilir. Yalnız uzaktaki kullanıcıların güvenliği burada ön plana çıkmaktadır. Dışarıdan bağlanan kişinin gerçekten sizin belirlediğiniz yetkili kişi olup olmadığı önemlidir. Bu kişilerin şifresini ele geçirenler sisteminize o kişilerin haklarıyla ulaşabilirler. Bu noktada kişisel firewall ve dinamik şifre üreten tokenlar devrede olmalıdır. GPT-4 hem görüntü hem de metinden oluşan istemleri kabul eder, bu da -sadece metin ayarına paralel olarak- kullanıcının herhangi bir görme veya dil görevi belirlemesine olanak tanır. Model, özellikle, keyfi olarak iç içe geçmiş metin ve görüntülerden oluşan girdiler verildiğinde metin çıktıları üretir. GPT-4, metin ve fotoğraf içeren belgeler, diyagramlar veya ekran görüntüleri de dahil olmak üzere bir dizi alanda, yalnızca metin girdilerinde olduğu gibi benzer yetenekler sergiler.

  • Tüm bu özellikleriyle IDS ler sistemin güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı olur ve Sistem Yöneticilerinin Sistemi güçlü bir şekilde izlemesine yardımcı olmaktadırlar.
  • Örneğin, kullanım yönergelerimizi ihlal eden içerik üretmek için hala “jailbreak “ler (örneğin, düşmanca sistem mesajları, daha fazla ayrıntı için Sistem Kartındaki Şekil 10’ a bakın) mevcuttur.
  • Doğrudan veya dolaylı olarak, en yumuşak şekliyle, insanlığı kalkındıracak, refah ve mutluluğu artıracak iyi şeyler yapmak için Müslüman olmaya gerek yok diyen bir söylemi meşrulaştıran bir araç olarak gayet cazip.
  • Böyle bir tercihin, dini kimlikler yoluyla insanları ayrıştırmayı adeta imkânsız kılması nedeniyle “İslamîlik Endeksi” tabirinin içini boşalttığını düşünüyorum.

Örneğin GPT-4 AP Biyoloji sınavında mümkün olan en yüksek puanı almasına rağmen (5/5), sınava girenlerin yüzde 15’ i bu puana ulaştığı için grafikte yalnızca 85. Bu etkinin süperiletkenler üzerindeki şuanki yoğunluğu ve gücü yeterli düzeyde olmadığı için, maalesef uzunca bir süre daha uçan arabalara sahip olmamız mümkün gözükmüyor. Ayrıca kuantum levitasyonu sadece çok güçlü bir manyetik alan üzerinde çalışıyor, bu da sıradan trafik yollarını, güçlü manyetik yollarla değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Ancak Asya’da alışılagelmiş elektromanyetik levitasyonla giden maglev trenlere ek olarak (ana görsele bakınız), güçlü manyetik alanlar üzerinde manyetik levitasyonla hareket eden trenler de zaten bulunuyor. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar Eğitimi Ana bilim dalından 2006 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans ve Doktora mezuniyet çalışmalarını Bilgi güvenliği yönetim sistemleri, Makine Öğrenmesi ve İletişim kayıtlarının adli delil niteliğinin incelenmesi konularında yapmıştır.